A350-941 9V-SMK 11 Jul 2018
Singapore A350-941 9V-SMK Brisbane 11 Jul 2018.